Reststoffenunie

In 1995 richtten de Nederlandse drinkwaterbedrijven Reststoffenunie op om gezamenlijk te zoeken naar goede bestemmingen voor reststoffen die vrijkomen bij de productie van drinkwater. Het resultaat is boven verwachting: inmiddels vindt Reststoffenunie hoogwaardige en duurzame bestemmingen voor bijna 200.000 ton reststoffen per jaar. Hiermee is Reststoffenunie het centrale aanspreekpunt geworden voor dit specifieke vraagstuk.

Van afvalstof naar grondstof
In het verleden werden de reststoffen automatisch aangemerkt en verwijderd als afvalstof. Door intensieve samenwerking en innovatie zijn de meeste reststoffen inmiddels goed bruikbaar als grondstof voor verschillende producten en processen. Zo is waterijzer prima toepasbaar bij de opwekking van biogas en zijn kalkkorrels een uitstekende grondstof om helder glas te produceren.

Afnemers
Reststoffenunie vindt door ontwikkeling van markten en toepassingen, en bundeling van de vrijkomende stoffen, steeds de meest doelmatige bestemming. De bundeling verzekert onze afnemers bovendien van een goede kwaliteit van grondstoffen en gegarandeerde hoeveelheden. Reststoffenunie levert (secundaire) grondstoffen aan de bouw- en glasindustrie, minerale grondstoffenhandel, energieopwekking uit fossiele en biobrandstoffen, landbouw en de waterzuiveringsbranche. 

Duurzame verwijdering
Voor stoffen die niet als bijproduct kunnen worden ingezet, zoals asbestcement, is Reststoffenunie de partner die zoekt naar goede oplossingen voor een duurzame verwijdering van de afvalstof.